GDPR


Wanneer u in het kader van deze website uw persoonsgegevens aan ons overmaakt, zullen deze verwerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

Door het invullen van een formulier met uw persoonsgegevens geeft u ons de toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken in het kader van intern beheer. Onder ‘intern beheer’ wordt onder meer begrepen de administratie van het cliënteel, het beheer van orders, de leveringen, de facturatie en de diensten en het opvolgen van de solvabiliteit. U bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de persoonlijke gegevens die u ter beschikking stelt op deze website.

Mits uw toestemming, kunnen we gegevens die u ons bezorgt via deze website gebruiken om u publicitaire boodschappen te bezorgen. U kan die toestemming intrekken.

Omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens hebt u de volgende rechten:

  • recht op inzage,
  • recht op correctie,
  • recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wegens ernstige en legitieme redenen,
  • recht op gegevenswissing,
  • recht op beperking van verwerking,
  • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens rechtstreeks naar u of naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, en
  • recht om niet aan een geautomatiseerde besluitvorming onderworpen te worden, inclusief voor direct-marketingdoeleinden.

Deze rechten zijn evenwel niet absoluut. Geval per geval zal dan ook worden bekeken of het desbetreffende verzoek kan worden ingewilligd.

U kunt de bovengenoemde rechten uitoefenen en verdere vragen stellen in verband met de verwerking van uw gegevens door uw verzoek te richten aan de beheerder van deze website.

 

Voor bijkomende informatie omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens kan u ook terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel (https://www.privacycommission.be).

 

Professioneel financieel advies in een paar klikken!